Användarvillkor

Leveransvillkor

Gäller fr.o.m. 1.1.2018

Allmänt om webbutiken

Produkterna i webbutiken säljs av Nordic Health Sprays, FO-nummer 2524813-3. Vi säljer produkter till myndiga privatpersoner i Finland och inom EU-området. Produkternas priser inkluderar moms. Vi förbehåller oss rätten att ändra priser och fraktkostnader.

Beställning

Produkter beställs i regel via internet genom varukorgen på adressen intra.nordichealthsprays.fi. Vi bekräftar alla beställningar per e-post med uppgifter om beställningens pris, leveranskostnader och de beställda produkterna. För att få orderbekräftelsen förutsätts kunden uppge sin e-postadress i samband med beställningen. Kunden förbinder sig vid de gällande leveransvillkoren i samband med varje beställning.

Betalningssätt

Det är möjligt att betala produkterna och fraktkostnaderna med faktura eller nätbetalning. Nätbetalning kan ske med kreditkort. Betalningen sker genom Nets Denmark A/S:s webbplats.

Fakturering är möjligt om Nordic Health Sprays har godkänt kunden som faktureringskund.

Betaltjänstleverantör

Betalningsförmedlingstjänsten genomförs och tillhandahålls av Nets Denmark A/S (2858201-4) i samarbete med finländska banker och kreditinstitut. Nets Denmark A/S syns som betalningsmottagare på kontoutdraget eller kortfakturan och förmedlar betalningen till säljaren. Nets Denmark A/S har tillstånd för betalningsinstitut. I reklamationsfall ber vi er i första hand ta kontakt med produktleverantören.

Nets Denmark A/S
Finnish Branch
Teollisuuskatu 21
00510 Helsinki
Tel: +358 9 69 641
www.nets.fi
Business ID: 2858201-4

Nätbanker

Betalningsförmedlingstjänsten i anslutning till betalning via nätbank utförs av Nets Denmark A/S (2858201- 4) i samarbete med finländska banker och kreditinstitut. Från användarens synpunkt fungerar tjänsten precis som traditionell nätbetalning.

Leveranstid

Vi postar produkter varje vardag. Leveranstiden är 1-3 vardagar, om inte annat har önskats i samband med beställningen.

Leveranssätt och leveranskostnader

Leveranskostnaderna inkluderar frakt och förpackningskostnader. Kostnadernas storlek påverkas av antalet beställda produkter och av eventuella kampanjer.

Problemsituationer vid transporter och i fråga om felaktiga produkter

Om en produkt har försvunnit eller skadats under transporten eller om fel produkt har levererats till kunden, ska kunden omedelbart reklamera felet till adressen order@nordichealth.info eller

Nordic Health Sprays / varasto
Satakunnankatu 22
27510 Eura, Finland
Tfn +46709386387

Reklamationen av en felaktig leverans eller produkt ska göras inom 14 dagar från mottagandet av produkten. Om paketet har skadats på posten, ska det omedelbart reklameras vid leverans.

Övrigt

Vi förbehåller oss rätten att ändra våra leveransvillkor. Kunden ska före beställningen bekanta sig med de leveransvillkor som gäller vid respektive tidpunkt. Nordic Health Sprays behandlar alla kunduppgifter helt konfidentiellt. Nordic Health Sprays förbinder sig att inte utlämna kunduppgifter till tredje part.

Användningsvillkor

Allmänt

Alla rättigheter till tjänstens innehåll tillhör tjänsteleverantören.

Ändringar

Tjänsteleverantören har rätt att när som helst göra ändringar i tjänsten.

Tjänsteleverantören har rätt att ensidigt ändra villkoren i detta användaravtal genom att meddela det till användaren per e-post, skriftligt eller via tjänsten. Användaren godkänner ändringarna genom användning av tjänsten.

Registrering

Användaren skapar användarkoder åt sig själv genom att registrera sig. Tjänsteleverantören godkänner användarkoderna separat. På så sätt registreras användaren som användare av Nordic Health Sprays webbtjänster.

I företagsuppgifterna ska det anges en fysisk person som kontaktperson.

Registreringen är avgiftsfri.

Tjänsteleverantören kan neka registrering, om den så vill.

Användarens ansvar och skyldigheter

Användaren ansvarar för all användning som sker med användarens användarnamn och lösenord och för att användningen överensstämmer med villkoren i detta avtal. Användaren är ansvarig för att hemlighålla lösenordet.

Användaren förbinder sig att använda tjänsten endast för ändamål som överensstämmer med lag och god sed. Användaren förbinder sig till att inte sända eller förmedla sådant material i tjänsten som strider mot lag och god sed och till att inte uppvigla till eller främja sådan verksamhet.

Användaren ansvarar för alla kostnader som föranleds användare för anskaffning och upprätthållande av apparater, programvara och datakommunikationsförbindelser som användningen av tjänsten förutsätter och för övriga kostnader som föranleds av användningen av tjänsten.

Användaren ansvarar fullt ut för skada som åsamkas tjänsteleverantören, övriga användare och tredje parter för användningen tjänsten i strid med detta avtal, lag eller god sed.

Reglering av tvister

Tvister som gäller detta avtal avgörs i tingsrätten Pirkanmaan käräjäoikeus enligt finsk lagstiftning.

Kakor (cookies)

Denna webbplats använder sig av kakor för att leverera tjänster, visa reklam och analysera trafiken.

Vad är kakor?

Kakor är små textfiler som webbplatsen lagrar på din dator eller din mobila enhet när du besöker webbplatsen. Kakorna lagrar information om användningen och sätten att använda din enhet, bl.a. ditt användarnamn, ditt språkval, fontstorleken och olika skärminställningar. På det sättet behöver den lagrade informationen anges endast en gång och inte separat varje gång då du besöker webbplatsen eller bläddrar bland sidorna.

Hur används kakor?

  • För att minnas de ställen du besökt senast
  • För besökarstatistik via analystjänsten Google Analytics
  • Om du har godkänt användningen av kakor på webbplatsen

Närmare information om Googles kakor får du på sidan Så använder Google information från webbplatser eller appar som använder våra tjänster

Så här kan du hantera kakorna

Du kan fritt hantera och/eller radera kakorna. Anvisningar finns på webbplatsen aboutcookies.org. Du kan radera alla kakor på din dator och du kan ställa in de flesta webbläsare så att de blockerar dem helt. Tänk ändå på att om du blockerar kakorna, måste du göra vissa inställningar på nytt varje gång du återkommer till webbplatsen. Det kan också hända att du inte kan använda alla tjänster och funktioner på webbplatsen.

Registerbeskrivning enligt dataskyddsförordningen

Personuppgiftsansvarig

Nordic Health Sprays
Saarenmaantie 28
36200 Kangasala, Finland
+358 40 032 3592

Rätt att samla in uppgifter

  • Den registrerade har lämnat sitt samtycke till att dennes personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål.
  • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.
  • Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen, om inte den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter, särskilt när den registrerade är ett barn.

Användningsändamålet för uppgifterna

Det huvudsakliga ändamålet med registret är att samla in uppgifter om kundföretag, så att kundföretagen kan göra beställningar självständigt i webbutiken. Personuppgifter om kundföretagen är kontaktpersonens namn. E-postadressen kan också ha formen fornamn.efternamn@foretag.fi, och då räknas den också som en personuppgift.

Uppgifterna i registret

  • Namn
  • Telefonnummer
  • E-postadress
  • Företag

Behandlas uppgifterna utanför EU?

Uppgifter utlämnas inte till tredje part, dock så att lagar följs. Uppgifter överförs inte utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Hur länge bevaras uppgifterna?

Uppgifterna bevaras så länge som kundföretagets uppgifter finns i tjänsten eller tills e-postadressen och/eller telefonnumret raderas eller byts ut i företagets uppgifter.

Hur kan den registrerade utöva sina rättigheter?

Den registrerade kan ta kontakt med kundtjänsten eller ändra sina egna uppgifter genom tjänsteunderhållet.

Är tillhandahållandet av personuppgifter ett lagstadgat eller avtalsenligt krav eller ett krav som är nödvändigt för att ingå ett avtal samt huruvida den registrerade är skyldig att tillhandahålla personuppgifterna och de möjliga följderna av att sådana uppgifter inte lämnas?

Man måste lämna uppgifterna, om man vill använda webbutiken och beställa produkter via den.

Förekommer det automatisk profilering av personuppgifter i företaget? Närmare uppgifter (artikel 13.2.f)

Automatisk profilering förekommer inte.