Registrering skickas vidare till vår kundtjänst, som tilldelar användarnamn till sina kunder.